research forum 2016 Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta BioMed

PROGRAM

Utorok 11. 10. 2016

08.30 – 09.30
REGISTRÁCIA
09.30 – 10.30
PRIVÍTANIE ÚČASTNÍKOV A ÚVODNÝ PRÍHOVOR

10.30 – 11.00
PRESTÁVKA
11.00 – 12.00

ROKOVACÍ BLOK NA TÉMU:
PREZENTÁCIA UNIVERZITNÝCH VEDECKÝCH PARKOV A VÝSKUMNÝCH CENTIER

12.00 – 13.00
OBED
13.00 – 14.30

ROKOVACÍ BLOK NA TÉMU:
POKRAČOVANIE PREZENTÁCIÍ UNIVERZITNÝCH VEDECKÝCH PARKOV A VÝSKUMNÝCH CENTIER

14.30 – 15.00
PRESTÁVKA
15.00 – 17.00

ROKOVACÍ BLOK NA TÉMU:
DISKUSIA K VÍZII FUNGOVANIA PRE ĎALŠIE PROGRAMOVÉ OBDOBIE

19.00
VEČERA A SPOLOČENSKÝ VEČER

STREDA 12. 10. 2016

10.00 – 12.00

ROKOVACÍ BLOK NA TÉMU:
PREZENTÁCIA ÚSPEŠNÝCH VÝSKUMNÝCH AKTIVÍT UNIVERZITNÝCH VEDECKÝCH PARKOV A VÝSKUMNÝCH CENTIER

12.00 – 13.00
OBED