research forum 2016 Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta BioMed

KONTAKT

Žilinská univerzita v Žiline
Výskumné centrum ŽU v Žiline
Univerzitná 8215/1,
010 26 Žilina
Infolinka 041/ 513 76 11
GPS: 49°12'8.26"N 18°45'23.6"E

 

Kontaktná osoba:
Ing. Anna ZÁVODSKÁ, PhD., MBA
anna.zavodska@rc.uniza.sk
041/ 513 76 11