research forum 2016 Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta BioMed

3. ročník odbornej konferencie

organizovanej Výskumným centrom Žilinskej univerzity v Žiline a Martinským centrom pre biomedicínu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine na tému:

Vízia fungovania univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v novom programovom období

11. - 12. októbra 2016 Wellness Hotel Chopok****, Nízke Tatry
 

Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia,

s radosťou Vám oznamujem, že aj túto jeseň sa bude konať odborná konferencia „Research Forum 2016“, ktorá sa bude venovať vízii univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v novom programovom období.

Týmto Vás na ňu srdečne pozývam a verím, že spoločne prispejeme k ďalšiemu, tentokrát už tretiemu úspešnému ročníku. Pretože RESEARCH FORUM 2016 nie je len obyčajnou konferenciou, ale je predovšetkým priestorom, kde môžeme otvárať nové témy a diskusie, ako efektívne a inovatívne viesť a riadiť naše vedecké a výskumné projekty, a ako dlhodobo zabezpečiť udržateľnosť centier výskumu a vývoja, ktoré sú piliermi našej budúcnosti ako aj symbolom a nástrojom pokroku, spoločenského aj ekonomického napredovania našej krajiny.

V rámci podujatia sa opäť môžete tešiť na úspešné projekty, vízie a plány slovenských výskumných pracovísk.
 

doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
riaditeľ Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline